Member Register Register

สมัครสมาชิก สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

ประเภทของสมาชิก
สมาชิกทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านระบบเว็บ
สมาชิกวารสาร 500.-/ปี
สมาชิกสมาคม 2000.-/ปี


ประเภทสมชิก *

ชื่อ - นามสกุล *

E-mail Address *
รหัสผ่าน *
ยันยืนรหัสผ่าน *
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ เบอร์ต่อ
มือถือ
แฟกซ์