TPA News


สัมมนา “เจาะลึกบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหาร”(Plastics Packaging for Food)

วันที่โพสต์ [ 30/03/2017 ] smileyขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนา หลักสูตร “เจาะลึกบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับฑ์อาหาร”   (Plastics Packaging for Food) นระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ ห้อง มรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  

heartหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้ heart
           1. บรรจุภัณฑ์อาหาร การพัฒนาเพื่อความสำเร็จในธุรกิจ 
           2. จากต้นน้ำสู่บรรจุภัณฑ์พลาสติก Conventional Plastics ความโดดเด่นในการใช้งาน 
           3.  เจาะลึกการใช้และแนวโน้มบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหาร
           4.กรณีศึกษา: แนวทางการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหาร เพื่อความสำเร็จของ SME
           5. Clinic on Stage การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
 
       mailDownload เอกสารได้ที่นิ..mail
 
     😊 ***สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง วันที่ 18 เมษายน 2560***
       
      สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณวีรยา  สังข์น้อย (วี)
      โทร: 0-2712-1995, 0-2712-3556, 087-493-2009 
      โทรสาร: 0-2713-6164
      อีเมล: adminthaipack@gmail.com