TPA News


โครงการอบรม สร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วย Autodesk Fusion 360

วันที่โพสต์ [ 06/01/2017 ] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม " สร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วย Autodesk Fusion 360" ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์  ะหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ  ห้อง BSC ชั้น 1 อาคารอำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) กล้วยน้ำไท  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) รับสมัคร 15 คน สมัครได้ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 

 

หากท่านสนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครมาได้ที่ คุณวีรยา สังข์น้อย 

      โทร:   02-712-1995, 02-712-3556

      โทรสาร:  02-713-6164         

       มือถือ:  087-493-2009    

       Email:  adminthaipack@gmail.com