TPA News


สัมมนา Startup Happy 8 SOOK DEE

วันที่โพสต์ [ 06/01/2017 ]สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ได้กำหนดจัด สัมมนา"Startup Happy 8" SOOK DEE ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2560 ณ บ้านอัมวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ. สมุทรสงคราม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) รับสมัครภายใน วันที่ 20 มกราคม 2560 
     

 ในกิจกรรมครั้งนี้...ท่านจะพบกับ 
         * เคล็ด(ไม่)ลับในการสร้างองค์กรแห่งความสุข

         * แนะนำการใช้เครื่องมือวัดความสุขเบื้องต้น

         * ร่วมบอกเล่าและไขข้อข้องใจ ปัญหาในการดำเนินงาน องค์กรสุขภาวะกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Happy 8

       

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณพรทิพย์ (อ้อย) หรือ คุณทิวากร (ใหม่)
       โทรศัพท์: 02 102 3357 
       โทรสาร:   02 102 3358 
        Email:    tpa.hwp@gmail.com