TPA News


Packaging Trends from Tokyo Pack 2016

วันที่โพสต์ [ 03/11/2016 ]winkขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Packaging Trends from Tokyo Pack 2016” wink
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและแนวโน้มด้านบรรจุภัณฑ์ในระดับสากล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เกิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์รูปลักษณ์ใหม่ที่ถูกใจผู้บริโภค ผู้ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์จากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ที่ได้เข้าชมงาน จะมาสรุปเนื้อหา ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้จากงาน “Packaging Trends from Tokyo Pack 2016” 

Dowload รายละเอียดและแบบตอบรับ...ได้ที่นิ