TPA News

15/01/2016

การสัมมนาชี้แจงแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 (ThaiStar Packaging Awards 2016)

ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน และสมาคมต่างๆ กำหนดจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 (ThaiStar Packaging Awards 2016) ภายใต้หัวข้อ "เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่ AEC"

Read More

15/12/2015

โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS 2559

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมไทย ได้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ โปรแกรมการวางแผนกระจายสินค้าและวัตถุดิบ

Read More

13/09/2015

ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมของสมาคมฯ ในงาน Pack Print International 2015 ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 58 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

ทางสมาคมฯ ได้จัดพื้นที่แสดงนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ และพบกับ “คลินิกบรรจุภัณฑ์ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย Thai Packaging Association Clinic (TPAC)" โดยสมาคมฯ มุ่งเน้นให้บริการคำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ ทั้งด้านโครงสร้างและทางด้านกราฟิก แนะนำผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้า ให้แนวคิดจากการแสดงจาการแสดงตัวอย่างนวัตกรรมวัสดุ และบรรจุภัณฑ์ท

Read More

13/09/2015

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Packaging Design Innovation and Technology”

โอกาสในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมาพร้อมกับการจัดตั้งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี ค.ศ.2015 นี้ จากรายงานของ Transparency Market Research ตลาดบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษของโลกถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ 3.4443 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี ค.ศ.2019 ถือว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมีนัยสำคัญจาก 2.548 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ.2012 ความต้องการตลา

Read More

05/09/2015

ร่วมแสดงตัวอย่างบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลทางการเกษตร

ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย..สำหรับสมาชิก...และหน่วยงานร่วม ขอเชิญเข้าร่วมแสดง..."ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตผลทางการเกษตร" ในพื้นที่นิทรรศการ "บรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตผลทางการเกษตร" ของสมาคมภายในงาน "Horti ASIA & AGRI Asia 2015"งานแสดงนานาชาติทางด้านพืชสวนและไม้ดอก และยังเป็นเวทีแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมพืชสวนและไม้ดอก

Read More

05/09/2015

หนังสือดี น่าอ่าน สาระแน่น!!! หนังสือ

เขียนโดย...อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ผู้เชี่ยวชาญสายงานทางด้านบรรจุภัณฑ์มายาวนานกว่า 40 ปี ....หาซื้อได้แล้ววันนี้...สอบถาม ได้ที่เจ้าหน้าที่สมาคม

Read More