TPA Activities


ลงพื้นที่จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่โพสต์ [ 05/09/2017 ]21 สิงหาคม 2560 สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย นำโดย คุณนภดล ไกรฤกษ์ นายกสมาคมฯ คุณรัชนี ชัยชาติ เลขาธิการ และคุณมยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมจัดนิทรรศการและให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI สู่ Industry 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

งานครั้งนี้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่และให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา