TPA Activities


ร่วมลงนาม MOU ในพิธีเปิดศูนย์นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design Center)

วันที่โพสต์ [ 05/08/2016 ]สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และหน่วยร่วมพันธมิตรอีก 47 องค์กร ร่วมลงนาม MOU ในพิธีเปิดศูนย์นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design Center) นำสู่ Creative Economy ของไทย ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าอุตสาหกรรม ด้วยการปลูกฝัง DNA การออกแบบเพิ่มมูลค่าให้แข่งขันได้ ภายใต้งาน"รวมพลคนออกแบบ" ซึ่งท่านดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ Design Center ช่วยพัฒนาขับเคลื่อนสู่ "ประเทศไทย 4.0" อีกทั้งนำเทคโนโลยีผลักดันสนับสนุนอุตสาหกรรมไทย คุณอรรชกา ศรีบุญเรือง รมต.ก.อุตฯ กล่าว การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยบทบาทของศูนย์ฯ มุ่งเน้นเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กำหนดนโยบาย และสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์