TPA Activities

05/09/2017

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

Read More

05/09/2017

ลงพื้นที่จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

ลงพื้นที่จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI สู่ Industry 4.0 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

Read More

05/09/2017

โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ Happy Workplace ทั้งในและนอกสถานที่ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาเชิงลึกและร่วมออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆให้กับหลากหลายองค์กร หลากหลายประเภทธุรกิจ มีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ตลอดจนองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ทางโครงการฯ ได้ออกแบบกระบวนการสร้างความสุขในองค์กรผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

Read More

14/08/2017

สัมมนา "Startup Happy 8" SOOK DEE

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จัดสัมมนา "Startup Happy 8" SOOK DEE ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2560 ณ บ้านอัมวา รีสอร์ทแอนด์สปา จ. สมุทรสงคราม

Read More

14/08/2017

งานสัมมนาสร้างเสริม เติมสุข "Change for the Better"

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย เปิดตัวโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เผยแพร่ความรู้ด้าน Happy Workplace และ Happy 8 เบื้องต้นแก่บุคคลที่สนใจ และเพื่อให้องค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานด้านสุขภาวะองค์กร และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม ดิเอมเมิรัลด์

Read More

14/08/2017

FTPI Conference 2016 “Bright future for Printing and Packaging with Thailand 4.0

TPA ร่วมจัดงาน FTPI Conference 2016 "ฺBright Future fir Printing and Packaging with Thailand 4.0" พร้อมกับ 8 องค์กรของสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read More

14/08/2017

โครงการอบรม สร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วย Autodesk Fusion 360 ด้านบรรจุภัณฑ์

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ร่วมกับ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรม "สร้างนักออกแบบวิศวกรรมด้วย Autodesk Fusion 360" ด้านบรรจุภัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 ณ ห้องอบรม ชั้น 1 อาคารอำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

Read More

14/08/2017

SCG Packaging R&D Forum 2017- Technology Journey to Packaging 4.0

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย โดยคุณนภดล ไกรฤกษ์ นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และอาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายภายใต้หัวข้อ "Packaging 4.0 in TPA’ s Prospect" และ "Customer Anticipation & Benefits from Packaging 4.0"ในงาน "SCG Packaging R&D Forum 2017- Technology Journey to Packaging 4.0" วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560

Read More

14/08/2017

9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อม 8 องค์กรในสหพันฑ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมจัดงานแถลงข่าว "โครงการ 9 แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ" เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

Read More

14/08/2017

ร่วม Board of Administration of APF ครั้งที่ 66 และ General Assembly of APF ครั้งที่ 41

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards 2016) และการประชุม Board of Administration of APF ครั้งที่ 66 และ General Assembly of APF ครั้งที่ 41 เพื่อหารือด้านความร่วมมือในการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชียขึ้น ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ในระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2559

Read More