TPA Activities

05/04/2017

Press Launch of the ONE STOP PACK & PRINT PAVILION @ PACK PRINT INTERNATIONAL 2017

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับ บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ผู้จัดงาน PRINT INTERNATIONAL 2017 งานแสดงเทคโนโลยีด้านการบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 6 ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว ONE STOP PACK & PRINT PAVILLION @ PACK PRINT INTERNATIONAL 2017 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30 – 15.20 น. ณ ห้อง Ballroom I ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

Read More

09/01/2017

โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ “สร้างเสริม เติมสุข ยุค 4.0” “Change for the Better”

โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ “สร้างเสริม เติมสุข ยุค 4.0” “Change for the Better” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 25990 ที่ผ่านมา

Read More

05/08/2016

ร่วมลงนาม MOU ในพิธีเปิดศูนย์นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design Center)

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และหน่วยร่วมพันธมิตรอีก 47 องค์กร ร่วมลงนาม MOU ในพิธีเปิดศูนย์นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design Center) นำสู่ Creative Economy ของไทย ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าอุตสาหกรรม ด้วยการปลูกฝัง DNA การออกแบบเพิ่มมูลค่าให้แข่งขันได้

Read More

22/06/2016

พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

พบกันอีกครั้ง...ในงานเลี้ยงสังสรรค์วันการพิมพ์ไทยประจำปี 2559 พร้อมรับฟังเสวนาพิเศษ "Drupa 2016 The challenge of shift or changed" และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จาก คุณพงษ์เดช สัจจะรัตนะโชติ�(นายกสมาคมพิมพ์สกรีนไทย) มอบให้ คุณนภดล ไกรฤกษ์�(นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย)�จัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559เวลา 17.30-21.30 น. ห้องบอลรูมชั้น 3 โรงแรมดิเอม

Read More

17/05/2016

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (สสวทท)

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย นำโดย คุณนภดล ไกรฤกษ์ นายกสมาคมฯ ร่วมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม (อุปนายกประสานองค์กร, ประชาสัมพันธ์) คุณอุมา อัจจิมารังษี (กรรมการวิชาการฝ่ายธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์) และ คุณไพโรจน์ มีทวี (ผู้อำนวยการสมาคม) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ในวันอังคารที่ 17 พ.ค. 59 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

Read More

17/05/2016

เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โครงการ Amazing Thai Test

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย นำโดยคุณนภดล ไกรฤกษ์ นายกสมาคมฯ คุณวรรณา สุทัศน์ ณ อยุธยา (อุปนายกวิชาการ) และคุณไพโรจน์ มีทวี (ผู้อำนวยการสมาคมฯ) เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โครงการ Amazing Thai Test

Read More

26/04/2016

ส่งมอบงาน

คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ วาระปี 2557-2559 นำโดยคุณไชยวุฒิ์ พึ่งทอง ส่งมอบงานให้ คุณนภดล ไกรฤกษ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ วาระปี 2559-2561

Read More

26/04/2016

นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย วาระปี 2559-2561

คุณนภดล ไกรฤกษ์ ขึ้นนั่งเก้าอี้นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย วาระปี 2559-2561

Read More

19/01/2016

TPPIA เข้าสวัสดีปีใหม่ 2559

คณะผู้แทนจาก นายกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณไชยวุฒิ์ พึ่งทอง นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมทั้งคณะกรรมการของสมาคมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2559 ณ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

Read More

19/01/2016

BBAB เข้าสวัสดีปีใหม่ 2559

คุณสาธิยา แก้วอบเชย ผู้แทนจัดงาน Beyond Beauty Asean Bangkok 2016 เข้าสวัสดีปีใหม่ 2559 คณะกรรมการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2559 ณ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

Read More